LeadGoodie - Lead từ Quảng Cáo

Công cụ tuyệt vời kết hợp giữa các nền tảng Spy Ads trên thế giới như : Bigspy.com, AdSpy.com, Poweradspy.com, Minea.com với Big Data để phân tích chuyên sâu về tập khách hàng tương tác với quảng cáo
LeadGoodie có nhiều quảng cáo ở thị trường Việt Nam và tập khách hàng tương tác khá chính xác

Ứng dụng với Môi Giới

Phân tích chuyên sâu tập khách hàng tương tác với các quảng cáo dự án tương tự cùng phân khúc

Tùy theo độ lớn big data xử lý để có được tập khách hàng để có thể tiếp tận và chuyển đổi

Có thể nhập các post quảng cáo của chính mình để trích xuất dữ liệu khách hàng tương tác dựa vào hệ thống big data

Điểm yếu: Cũng có khá nhiều môi giới trong tập user tương tác với các post quảng cáo, phải tự lọc môi giới thông qua profile 

Chi phí

Phí sử dụng nền tảng : $19.9/tháng 
Được sử dụng hầu hết các tính năng trên hệ thống, mở xem được toàn bộ thông tin user không giới hạn

Phí download: $59.9/tháng
Được download 30 post quảng cáo bao gồm thông tin user có tương tác hàng tháng, không tính số lượng tương tác trong các post

Tính năng

Hiện có hơn 2M quảng cáo trên hệ thống và có nhiều quảng cáo ở thị trường Việt Nam trên LeadGoodie và luôn được cập nhật mới mỗi ngày

Các ứng dụng chính 

Đề xuất các quảng cáo

Hệ thống luôn cung cấp các quảng cáo mới trên thế giới và Việt Nam

Làm giàu dữ liệu

Làm giàu các trường dữ liệu dựa vào hệ thống big data thông qua dữ liệu đầu vào

Phân tích chuyên sâu

Phân tích chân dung chuyên sâu tập khách hàng tương tác với quảng cáo, dựa vào hệ thống big data có thể matching ra chi tiết user

Được đánh giá là công cụ tốt nhất hiện nay dành cho Môi Giới

This is a staging environment